.

BDS EN ISO 3104+AC;  ASTM D445

Ásványolaj termékek - Átlátszó és átlátszatlan folyadékok - kinematikai viszkozitás meghatározása és dinamikai viszkozitás számítása (ISO 3104:1994)

ASTM D7042

Szabványos vizsgálati módszer folyadékok dinamikai viszkozitására és sűrűségére Stabinger viszkoziméterrel (és a kinematikai viszkozitás számítása)

BDS ISO 2909; ASTM D2270

Ásványolaj termékek - viszkozitás index számítása kinematikai viszkozitásból.

BDS EN ISO 3675; ASTM D1298

Nyers kőolaj és cseppfolyós kőolaj termékek - sűrűség laboratóriumi meghatározása - hidrométer módszerrel. (ISO 3675:1998)

ASTM D4052

Szabványos vizsgálati eljárás folyadékok sűrűségére, relatív sűrűségére és API-folyadéksűrűség mérésére digitális sűrűségmérővel

BDS EN ISO 2592; ASTM D92

Lobbanás- és gyulladáspont meghatározása. Cleveland nyitott tégelyes módszer (ISO 2592:2000)

BDS EN ISO 2719; ASTM D93

Lobbanáspont meghatározása. Pensky-Martens zárt tégelyes vizsgálati módszer (ISO 2719:2002)

BDS ISO 3016; ASTM D97

Ásványolaj termékek - a dermedéspont meghatározása

BDS EN 23015; ASTM D2500

Kőolaj termékek zavarodási pontjának meghatározása

BDS 1752

Kőolaj termékek. Savszám meghatározására.

BDS ISO 6618; ASTM D974

Kőolajtermékek és kenőanyagok - sav- vagy bázisszám meghatározása - Színjelző titrálási módszerrel

BDS ISO 6614; ASTM D 1401

Ásványolaj termékek - az ásványi olajok és szintetikus folyadékok vízelváló képességének meghatározása. 

BDS ISO 6247; ASTM D892

Ásványolaj termékek - kenőolajok habzási jellemzőinek meghatározása. 

BDS ISO 9120;  ASTM D3427

Kőolaj és kapcsolódó termékek - gőzturbina és más olajok levegőelválási jellemzőinek meghatározása - ütköztetési módszer.

BDS 8088; ASTM D5800

Szabványos vizsgálati módszer kenőolajok párolgási veszteségére a Noack-módszerrel.

ASTM D5293; BDS 14147 

Szabványos vizsgálati módszer motorolajok és alapolajok látszólagos viszkozitására -10 és -35 Celsius fok között. Hidegindítási szimulátor használatával.

BDS EN ISO 8754

Ásványolaj termékek - a kéntartalom meghatározása - Energia-diszperziós röntgen-fluoreszcencia spektroszkópiával. (ISO 8754:2003)

ASTM D4927 

Szabványos vizsgálati módszerek kenőanyagok és adalék komponensek elemi analízisére - bárium, kalcium, foszfor, kén és cink. Hullámhossz-diszperzív röntgen fluoreszcencia spektroszkópia által.

BDS ISO 2049; ASTM D1500

Ásványolaj termékek - szín meghatározása (ASTM skála).

BDS ISO 3733

Kőolaj termékek és bitumenes anyagok - a víztartalom meghatározása - Desztillációs módszerrel

BDS ISO 760

Vízmennyiség meghatározása - Karl Fischer-módszer (általános módszer).

BDS EN ISO 6245; ASTM D482

Ásványolaj termékek - a hamutartalom meghatározása (ISO 6245:2001)

BDS ISO 6615

Ásványolaj termékek - szénmaradványok meghatározása - Conradson módszer.

BDS 5252

Ásványolaj termékek. Vízben oldható savak és bázisok jelenlétének meghatározása.

St of SIV 2876

Nyersolaj, kőolajtermékek és adalékok. Mechanikus szennyeződés-tartalom meghatározási módszere szűréssel.

BDS ISO 5661

Kőolajtermékek - szénhidrogén alapú folyadékok - törésmutató meghatározása

BDS EN ISO 2160; ASTM D130

Ásványolaj termékek - Korróziós hatás rézre - réz szalag teszt. (ISO 2160:1998)

BDS ISO 7120; ASTM D665

Kőolajtermékek és kenőanyagok - Kőolaj és egyéb folyadékok - rozsdagátló jellemzők meghatározása víz jelenlétében.

BDS 9779

Kőolaj kenőanyagok. Foszfortartalom meghatározása.

ASTM D4951 

Szabványos vizsgálati módszer kenőolajokban megtalálható adalékanyag elemek meghatározásához, induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria által.

ASTM D5185 

Szabványos vizsgálati eljárás friss és használt kenő- és bázisolajok többelemes meghatározására az induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria (ICP-AES) segítségével.

BDS 9786; ASTM D4172 

Kenőolajok. Kopásgátló jellemzők meghatározása négygolyós vizsgálati módszerrel.

BDS 9787; ASTM D2783

Kőolaj termékek. Kenőolajok és folyadékok kopásgátlósági és berágódásgátlósági tulajdonságainak meghatározási módszere, négygolyós géppel.

BDS 14348

Kenőolajok. Tárolási stabilitás és kompatibilitás meghatározása.

BDS 17249; DIN 51589 –1

Ipari kenőolajok. Vízelválasztó képesség meghatározása gőzzel való érintkezés után.

BDS ISO 4406

Hidraulikus folyadékenergia - folyadékok - szilárd részecskék általi szennyeződés szintjének kódolási módszere

ISO 11500

Hidraulikus folyadék energia - a folyékony minta szemcsés szennyeződés szintjének meghatározása automatikus részecskeszámlálással, a fény-extiknciós elv használatával.

ASTM D2272

Szabványos vizsgálati módszer gőzturbina olajok oxidációs stabilitására, forgó nyomástartó edényes oxidációs teszt (RРVOT) által.

BDS 17248; ASTM D6278

Kenőanyagok polimer adalékokkal. Mechanikai roncsolással szembeni stabilitás meghatározása.

BDS 1751

Kenőanyagok és sötét kőolajtermékek. Fagyási pont meghatározása.

BDS 14627; ASTM D2983

Szabványos vizsgálati módszer kenőanyagok alacsony hőmérsékleti viszkozitására a Brookfield-viszkoziméter használatával.

BDS ISO 3987; ASTM D874

Ásványolaj termékek - kenőolaj és adalékanyagok - szulfáthamutartalom meghatározása

BDS EN 62021-1

Szigetelő folyadékok - savasság meghatározása - 1. rész: Automatikus potenciometriás titrálás.

BDS EN 60296

Folyadékok elektrotechnikai alkalmazásai - Friss ásványi szigetelő olajok transzformátorokhoz és kapcsolóberendezésekhez

BDS EN 60814

Szigetelő folyadékok. Olaj-impregnált papír és karton. Víztartalom meghatározása, automatikus kolorimetriás Karl Fischer titrátorral (IEC 60814:1997).

BDS EN 60666

Adott adalékok kimutatása és meghatározása ásványi szigetelő olajokban.

BDS ISO 5662 

Ásványolaj termékek - elektromosan szigetelő olaj - korrozív kén kimutatása

DIN 51353

Elektromosan szigetelő olaj tesztelése; korrozív kén kimutatása; ezüst szalag teszt

BDS EN 60247

Szigetelő folyadékok. Relatív permittivitás mérése, dielektromos veszteségi tényezőre (tan δ) és egyenáramú ellenállásra.

ASTM D971 

Szabványos vizsgálati módszer az olajok vízzel szembeni felületi feszültségére a gyűrűs módszer által.

BDS EN 60156

Szigetelő folyadékok - A lebontási feszültség meghatározása hálózati frekvencián- teszt módszer (IEC 60156:1995). 

BDS EN 61125

Használatlan szénhidrogén-alapú szigetelő folyadékok - Vizsgálati módszerek az oxidációs stabilitás értékelésére,

BDS 13727; ASTM D2896

Olajok és adalékok. Bázisszám meghatározása a potenciometrikus perklórsav titrálással

BDS 16564; ASTM D4684; ASTM D3829

Motorolajok. A motorolaj szivattyúzási hőmérsékleti határértékének előrejelzésére mini rotációs viszkoziméterrel.

BDS 5496

Kőolaj termékek. Elszappanosítási szám meghatározása.

BDS 1552

Növényi olajok. Elfogadási és mintavételi szabályok. Vizsgálati módszerek.

BDS 16749

Kémiai termékek. Vizsgálati módszer vizes oldatok pH-jának meghatározására 

BDS 14843

Kenő-hűtő folyadékok. Emulziós stabilitás meghatározása.

BDS 14887

Kenő-hűtő folyadékok. Vizes emulziók és oldatok habzási jellemzőinek meghatározási módszere.

BDS 15014

Kenő-hűtő folyadékok. Emulziós sebesség meghatározása.

BDS 8563

Közúti jármű fékfolyadék. Vizsgálati módszerek.

ISO 4925

Közúti járművek - nem kőolaj alapú fékfolyadékok specifikációja hidraulikus rendszerekhez

BDS 10126

Hűtőközegek, fagyállók

ASTM D1122

Szabványos vizsgálati módszer motor hűtőfolyadék koncentrátumok és motor hűtőfolyadékok sűrűségének vagy relatív sűrűségének meghatározására, hidrométer segítségével.

ASTM D1120

Szabványos vizsgálati módszer motor hűtőfolyadékok forráspontjának meghatározására

ASTM D1177

Szabványos vizsgálati módszer vízbázisú motor hűtőfolyadék fagyáspontjának meghatározására

ASTM D1287

Szabványos vizsgálati eljárás motor hűtőfolyadékok és rozsdásodásgátlók pH-jának mérésére

ASTM D1121

Szabványos vizsgálati eljárás motor hűtőfolyadékok és rozsdásodás gátlók bázikus tartalékának mérésére

ASTM D1881

Szabványos vizsgálati eljárás üvegben tartott motor hűtőfolyadékok habzási hajlamának mérésére

ASTM D1384

Szabványos vizsgálati eljárás üvegben tartott motor hűtőfolyadékok korróziós vizsgálatára

BDS EN ISO 3170

Kőolaj folyadékok - Kézi mintavétel (ISO 3170: 2004)

BDS EN 60475

Mintavételi módszer szigetelőfolyadékra